Sedan mer än 90 år är produkterna i MOTOREX FARMER LINE din pålitliga partner inom jord- och skogsbruksteknik!


En mångsidig och uthållig maskinanvändning inom jord- och skogsbruk ställer höga krav på smörjmedlen. Det spelar ingen roll om det gäller hård säsongsbetonad drift eller väderbetingade stillestånd, bra smörjmedel garanterar alltid att maskinerna fungerar friktionsfritt, sommar som vinter.
Du kan lita på oss – ditt MOTOREX-team!
 

BROMSVÄTSKOR
KOMPRESSOROLJOR
Kompressoroljor
ROSTSKYDDSOLJOR
Rostskyddsoljor VOC-fri
Rostskyddsoljor innehållande VOC
VERKSTADSPRODUKTER
Verkstadsprodukter
GEJDEROLJOR
GEJDEROLJOR

MOTOREX Nordic AB
Box 2071, 438 12 Landvetter
Tel. 031-94 64 94 • Fax 031-94 64 95
e-Mail