Produkter

I över 95 år har Schweiz största oberoende företag för förädling av olja, med säte i Langenthal, forskat om, utvecklat och producerat innovativa smörjmedel och kemisk-tekniska produkter, som är etablerade på världsmarknaden. Välmotiverade medarbetare ligger bakom MOTOREX enastående produkter.Tribologispecialister, ingenjörer, kemister, tekniker och marknadsförare arbetar oavbrutet för MOTOREX ledande ställning. Därför förbehåller BUCHER AG LANGENTHAL sig rätten att ändra alla tekniska data i detta dokument utan vidare tillkännagivande. Reservation för tryckfel.

MOTOREX Nordic AB
Box 2071, 438 12 Landvetter
Tel. 031-94 64 94 • Fax 031-94 64 95
e-Mail