Historia

1917
 • Företaget Fritz Jenzer (kemiska produkter) grundades i Bützberg. Tillverkning av läder och golvvårdsprodukter.

Arnold Bucher
1920
 • Arnold Bucher (f. 1896) ansluter sig till företaget och Jenzer och Bucher, Bützberg grundades.
 • En anställd.
1938
 • Grundande av Bucher & Cie AG, Bützberg.
 • Egen järnväg (bangård).
1944
 • Flytt från Bützberg till Langenthal för att uppta företagets första lokaler i nuvarande industriområde.
 • Edy Bucher (född 1924) följt av Claudine Bucher (född 1923) ansluter sig till företaget 1945.
1947         
 • Under namnet MOTOREX (härrör från varumärket REX), börjar förstklassiga smörjmedel och kemiska produkter utvecklas, produceras och marknadsförs.
 • Företaget sålde inledningsvis ungefär ett fat per dag.
   
Edy Bucher

 

1953
 • För första gången har reklam i tidningar och tidskrifter en mer framträdande roll för MOTOREX.
 • Totalt översteg försäljningen nu 200 ton.

Monique
Regenass-Bucher
1965
 • Produktionen och försäljning av REX sko- och golvvårdsprodukter upphör.
 • Försäljning av transmission- och motorolja uppgår nu till ca 1200 ton.
1968
 • Företagets grundare Arnold Bucher går bort. Det är tack vare hans initiativ och långsiktighet som företaget har utvecklats.
 • Inledningen av en kraftigt expanderad försäljning.
1969
 • Planering av en ny anläggning med lagringstankar.
 • Monique Bucher (född 1948) ansluter sig till företaget.
 
Helen Bucher
1972
 • Fas 1 av den nya fastigheten och ombyggnationen slutförs den 31 mars. Produktionsanläggningen anses vara den mest moderna i branschen och används som ett mönsterexempel för produktionsanläggningar.
1974
 • Utbyggnad av lagringstankar och pumphus.
 • 52 anställda.
 • Helen Bucher (född 1953) ansluter sig till företaget.
 • Med 5 300 000 liter har MOTOREX nu störst cisternkapacitet i Schweiz.
 • Grundande av MOTOREX AG, försäljningsföretag inom metallbearbetnings-vätskor.
1978         
 • Ytterligare en ny byggnad planeras.
 • Den första aerosol påfyllningsanläggningen öppnas upp.
 • Peter Regenass (född 1946) ansluter sig till företaget.

Peter
Regenass-Bucher
   
   
     

 


 

1981         
 • Helen Bucher, Monique Regenass-Bucher och Peter Regenass utses till nya ledamöter i styrelsen.
 • Det första numret av företagets tidning MOTOREX-journalen skickas till kunderna.
 
1987
 • Införande av MC-motoroljor, ledande produkter både när det gäller teknologi och kvalitet.
 • Första MOTOREX TV-reklam.
1990
 • Planering börjar för en ny futuristisk huvudbyggnad.
 • Exportförsäljningen ökar ännu mer.
 • Claudine och Edy Bucher drar sig tillbaka efter 47 år som operativa chefer.
1992
 • MOTOREX flyttar in i nya och större lokaler.
 • Firar 75 år.
 • BUCHER AG MOTOREX tilldelas ISO 9001-certifiering.
 
1996
 • Grundande av BUCHER-MOTOREX HOLDING AG.
 • Ökad närvaro på världsmarknaden.
 
1997
 • Publicering av 50:e MOTOREX-journalen, 80-årsdagen av BUCHER AG 50-årsdagen av MOTOREX varumärke.
 • Grundande av MOTOREX TopTech AG: handelsföretag för oljedistributionsanläggningar.
 
1998
 •  MOTOREX får GFM marknadsföringspris för sin marknadsföring av sina produktsortiment.
 • 185 anställda.
 • Styrelsenordförande Helen Bucher Voegeli belönas med priset Veuve Clicquot som årets affärskvinna.
 • Tanklagerkapaciteten ökas från 2,2 miljoner liter till 7,5 miljoner liter.
 
2000
 • Nybyggnation och utbyggnad av produktionsanläggningen.
 • Helen Bucher alltför tidiga bortgång.
 • 200 anställda.
 
2001
 • Det började bra, men slutade ännu bättre med World STAR 2001 utmärkelse för MOTOREX 1-liters motoroljeflaska med integrerad påfyllningshals.
 • Grannskapstomten köps som en strategisk reserv för framtida tillväxt.
 • Peter Regenass-Bucher utses till ordförande i styrelsen.
 • Etablering av dotterbolag i Tyskland och USA.
 • Installation av MOTOREX-fat-hiss på utsidan av MOTOREX huvudbyggnad. MOTOREX får en egen uppskyltad rondell i hemorten Langenthal.
 
2002
 • Monique Regenass-Bucher tillträder som operativ ansvarig för företagsgruppen.
 • Grundande av MOTOREX USA Inc i Ventura Californien: försäljning av MOTOREX Motoline- och Bikelineprodukter i USA
 
2003
 • Edi Fischer börjar som verkställande direktör.
 
2004
 • Lager vid Langenthal Nord industriområde hyrda sedan 2001 köps inklusive omgivande mark.
 
2005
 • Publicering av 75:e utgåvan av MOTOREX-journalen (numera MOTOREX Magazine).
 
2006
 • Mark har köpts i anslutning till huvudkontoret för skapande av 100 parkeringsplatser.
 
2007
 • Den gröna stafettpinnen är överlämnad”. Efter sammanlagda 66 år av Bucher-ansvar för MOTOREX lämnar Monique och Peter Regenass-Bucher över det operativa ansvaret för bolaget till Edi Fischer. Det är inga förändringar i ägandet, MOTOREX är och förblir ett schweiziskt familjeföretag.
 • BUCHER AG 90 år och MOTOREX 60 år
 • Strategisk allians med Lube-Tech Minnesota för leverans till kunder världen över
 


 
2009
 • Start av MOTOREX (Deutschland) AG: Eget försäljningskontor och egen distributionscentral i Tyskland
 
2010
 • Upprättande av europeiskt lager i Freiburg, Tyskland, som logistikbas för EU-länder.
 • MOTOREX presenterar “green revolution” i metallbearbetning. Den patenterade PMC® teknologin håller emulsion bakteriologiskt stabil.
 • Start av MOTOREX Österreich med eget tjänsteföretag
 
2011
 • Utbyggnad av lagringstankar för basoljor samt färdiga produkter, 10 tankar med 500 000 liter extra till nu totalt 8 miljoner liter.Byggnad upprättas för inkapsling av 20st utomhustankar.
 • Köp av angränsande tomter inkl. byggnader på 11 000 m2 av företaget Nencki AG, Langenthal, som trygghet inför den bestående tillväxten
 • 250 medarbetare
 • Dotterbolag grundas i Österrike, med säte i Hallein
 • Dotterbolag öppnar i Göteborg, Sverige
 • Start av MOTOREX Nordic med distributionscentral i Sverige och eget försäljningsteam
 
2012
 • MOTOREX sörjer bortgången av Edy Bucher, troget och hängivet formade och ledde han företaget under många år.

 
2014
 • Grundande av SAV-MOTOREX GmbH. Expansion av försäljningsverksamheten på den tyska motorcykelmarknaden genom en egen försäljningsorganisation.
 • Förvärv av YORK LUBRIFIANTS i Toulon, Frankrike. Företaget kommer att fortsätta vara fristående.
 
I dag
 • Största schweiziska smörjmedelstillverkaren med försäljning i 80 länder.

MOTOREX Nordic AB
Box 2071, 438 12 Landvetter
Tel. 031-94 64 94 • Fax 031-94 64 95
e-Mail