MOTOREX företagsetik

"Våra kunder är den verkliga arbetsgivaren"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Det latinska ordet “cultura” betyder också “ vårda jorden”. Tillämpat för vårt företag, innebär denna definition att något kan bara växa om man tar hand om det (underlaget/jorden). Ett företags trädgårdsmästare är de anställda – från lärling till chef - som i sitt handlande bestämmer utgången på företaget och företagets framgång.
 
Det är aldrig möjligt att till fullo beskriva en företagskultur i ord eftersom det är något som utvecklas gradvis och har sina rötter i företagets traditioner. Du kan där emot känna kulturen i ett företag första gången du besöker det eller när du är i kontakt med det eller håller det första diskussionerna med det.


 

MOTOREX Nordic AB
Box 2071, 438 12 Landvetter
Tel. 031-94 64 94 • Fax 031-94 64 95
e-Mail