Miljöpolicy för MOTOREX-gruppens företag

Både på jobbet och i hemmet är ansvaret för miljön av stor betydelse. Vår utmaning är att uppnå en verklig hållbarhet. Vår miljöpolicy omfattar alla våra BUCHER-MOTOREX företag och går som en ”grön” tråd genom hela vår produktionsanläggning.
 
 

 • Vi utvecklar och säljer MOTOREX-produkter som är producerade på ett säkert sätt, avsedda för användning på ett säkert sätt, samt för att återvinnas på ett säkert sätt.   
   
 • Under produktion, lagring, försäljning och användninig av MOTOREX-produkter minimerar vi inverkan på miljö och människa.
   
 • Varje dag strävar vi efter att bevara resurser genom att producera så lite avfall som möjligt samt hålla utsläppen så låga som möjligt. 

   
 • I MOTOREX strategi tilldelas ekonomiska frågor, säkerhet, hälso och miljöskydd samma höga prioritet.
   
 • Vårt mål är att kontinuerligt förbättra säkerhet, hälsa och miljöskydd. Vi har tagit denna utmaning som en policy, oberoende om det omfattas av lagstadgade skyldigheter eller villkor som ålagts av myndigheter.

 

SQS Certifikat
ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004

 

      

 

 

MOTOREX Nordic AB
Box 2071, 438 12 Landvetter
Tel. 031-94 64 94 • Fax 031-94 64 95
e-Mail