Värderingar för BUCHER-MOTOREX Gruppen

Vi har alla samma mål- våra tio vägledande värderingar

Vi - alla som arbetar på MOTOREX - har ödet för vårt företag i våra händer. MOTOREX tio vägledande värderingar kommer att vara med oss när vi fortsätter vårt arbete i framtiden.                                                                                                                                                                       

 

Grundtanken i bolaget Vi vill erbjuda dig personlig service, levererad med artighet och engagemang. Unikt – precis som MOTOREX!
Behålla vår självständighet Vi är stolta över att vi är ett självständigt schweiziskt familjeföretag med starka rötter som har etablerats under åren. Grundvisionen lever vidare. Vi strävar efter att vara ett oberoende företag med egna orginella idéer.
Uppvisa sanning och trovärdighet Relationen våra anställda har med varandra och med våra kunder, leverantörer och alla andra affärskontakter är öppen och ärlig.
Kunden är vår arbetsgivare Vår kund är i centrum för allt vi tänker och gör. Vi skapar fördelar för våra kunder med kvalitetsprodukter – ”Swiss made” in Langenthal – och god service. Vi vill vara en kompetent partner och hitta lösningar där det är möjligt. 
Visa ledarskap i branschen Vi gör faktiskt vad vi ber andra göra, integritet är ett sätt att upprätthålla vårt goda rykte. Våra medarbetare agerar på ett affärsmässigt sätt och tar ansvar för vad de har gjort. Klagomål och problem diskuteras öppet och behandlas snabbt.
Visa ledarskap

Vi arbetar efter principen ständig förbättring och utveckling, samt eftersträvar en långsiktig stabil tillväxt. Våra framgångar inom koncernen gör oss till en tillförlitlig partner både för medarbetare, kunder och leverantörer.

Främja innovation och kreativitet Vi har massor av “get up and go” och är alltid redo att ta tillfället i akt att upptäcka nya lösningar eller produkter. Vi uppmuntrar kreativitet bland våra anställda och våra innovationer kommer att fortsätta att överraska.
Agera på ett samhällsansvarigt sätt Som en del av det globala samhället, tar vi vårt samhällsansvar på allvar. Vår företagsgrupp fokuserar på intäkter så att vi kan återinvestera för att uppnå en hållbar affärsutveckling och värna om sysselsättningen.
Vara delaktig i vår miljö Vi uppmuntrar ett liberalt ekonomiskt klimat och stödjer ett demokratiskt styrelseskick. Det är viktigt för oss att skydda miljön, vi följer vår MOTOREX miljöpolicy.
Sammanfattning Vi arbetar alla för ett bra företag och vi är stolta över det!

 

 

 

We are the company with drums in MOTOREX green.

 


 

MOTOREX Nordic AB
Box 2071, 438 12 Landvetter
Tel. 031-94 64 94 • Fax 031-94 64 95
e-Mail